top of page

 

Yenidoğanlar için KranyoSakral Terapi
 

Kranyosakral Terapi (KST) seansları yenidoğanlar için büyük ölçüde faydalı olabilir. Doğum süresinin uzadığı ve bebeğin vakum, forseps veya sezaryen gibi doğum müdahaleleri sonucu dünyaya geldiği durumlar başta olmak üzere, doğum hemen hemen her bebek için travmatik bir deneyimdir.

 

Bebeğin doğum kanalında kalma süresinin uzunluğu, doğuma kadar geçen sürenin uzunluğuyla doğru orantılıdır. Bu süre zarfında bebeğin kafatasının farklı parçaları kanala sığabilmek için üst üste biner. Bu farklı parçaların ayrılması süreci her zaman doğal olarak tamamlanmaz. KST ise bu ayrılma sürecinin tamamlanmasına yardımcı olan ve beynin gerekli ölçüde genişlemesine olanak tanıyan bir tedavi yöntemidir. Vakum veya forseps ekstraksiyonu sırasında, normal bir doğumda beklenebilecek etkilerin yanısıra, yenidoğanın başında meyana gelen basınç zar yırtılmalarına yol açabilir. KST bu sorunlara da optimum çözüm getirebilmektedir.

Doğum sırasında veya doğumdan hemen sonra, göbek bağını boyun çevresinden hızlıca çıkarmak veya doğum sürecini hızlandırmak amacıyla bebeğin başı veya boynu kanırtılır. Bu hareket, sinirlerin kafatasının alt kısmındaki kemiklerin arasına sıkışmasına ve sindirim sorunları, kolik, solunum güçlüğü, uyku bozukluğu, genel rahatsızlık ve benzeri daha birçok istenmeyen duruma yol açabilir. Aynı şekilde, sezaryen doğum yoluyla dünyaya gelmiş bir bebek, anne karnından dış dünyaya ilk çıkışında meydana gelen ani basınç değişikliği nedeniyle sorunlar yaşayabilir. KST bu dengenin kurulmasına da yardımcı olabilmektedir.

KranyoSakral Terapi emzirme sorunlarını aşmada da özellikle etkilidir. Bu tedavi,  damak yapısındaki küçük eklem ve kemikleri doğrudan tedavi etmesi ve buradaki baskıyı azaltması, aynı zamanda emmeye bağlı sinirlerdeki gerilimi boşaltması açısından eşsizdir. Yenidoğanın ağzına özenle yerleştirilen serçe parmağının damakla doğrudan temas etmesi sayesinde, başarılı bir emme yanıtı almaktayız. Birçok emzirme danışmanı, bebeklerinin emzirme sorunlarının giderilmesi için danışanlarına kranyosakral terapi uygulamasını önermektedir.
 

Özetle, aşağıdaki maddeler terapinin yenidoğana sağladığı faydalar arasındadır:

  • Doğum travması sonrası rahatlama ve denge

  • Doğum sonrası kafatasının genişlemesi

  • Sinir boşaltımı

  • Sindirim bozukluklarının giderilmesi

  • Uyku bozuklarının giderilmesine destek

  • Solunum güçlüğünün giderilmesi

  • Emzirme

  • Kulak enfeksiyonları

  • Tortikollis (Boyun çarpıklığı)

bottom of page